Poradna pro pozůstalé
individuální hodinová konzultace

Út 9. 2. 2021, 16:00–18:00

Poradna | Zdraví
Lektor: Irena Lacinová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Ve chvíli, kdy vám někdo blízký odchází nebo odešel z vašeho života, nemusíte být sami. V poradně budete mít možnost probrat rituály rozloučení, způsoby doprovázení a metody znovunalezení vnitřních zdrojů. Přijďte si popovídat o bolesti ze ztráty, o významu procesu truchlení, o hledání síly k vykročení na další cestu, zkrátka o tom, jak žít dál bez zemřelého. Dozvíte se, na jaké pocity a myšlenky máte právo, co pomáhá k lepšímu pocitu a co spíš ne. S terapeutem se ale můžete poradit i o praktických věcech, např. co je potřeba zařídit bezprostředně po úmrtí, apod. Individuální setkání probíhá v příjemném prostředí poradny. Všechny informace, které sdělíte terapeutovi, jsou důvěrné.

Poradna probíhá 1x za měsíc vždy v úterý v čase od 16.00–18.00. Rezervaci bezplatné hodinové konzultace provádějte na telefonním čísle 222 264 846 nebo na pristav7@elpida.cz. Rezervace nutná.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb