Plenér Přístavu zaměřený na stromy, květy a krajinu
Ateliér kresby

St 26. 5. 2021, 9:00–11:00

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Eva Jiřička
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Zpodobníme krásná přírodní zákoutí v okolí Přístavu. Zaměříme se na rostlinné motivy, stromy a květiny. To vše z bezprostřední blízkosti holešovického Přístavu. Výbavu vám rádi zapůjčíme nebo je i možnost přinést si vlastní. Budeme používat techniky: vodovky, akvarel nebo tužka.

Ateliér kresby probíhá vždy ve středu od 9:00–11:00. Ateliér kresby vede umělkyně Eva Jiřička, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Postupně se zde technikou tužky, uhlu či perokresby naučíte zvládnout linku, hmotu i kresbu podle předlohy. Čeká vás práce s perspektivou, kresba figury nebo kresba v pražském plenéru. V hodinách se budete věnovat uvolňování ruky i mysli a rozšiřování pohledu na vlastní kresebný projev.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.