Knihy se těžko vystavují – Václav Bláha

25. září – 8. října 2014
Centrum současného umění DOX, Malá věž

Grafik Václav Bláha (1922) studoval těsně po válce na soukromé škole prof. Jaroslava Švába (Officina pragensis) a v letech 1951-1956 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Karla Svolinského. Věnuje se převážně knižní tvorbě, ve které dokázal šťastně spojit a přehodnotit vliv obou učitelů – typografická kázeň se prolíná s hravostí, se vztahem k barvě. Bláhovy knihy charakterizuje prostota řešení, soulad textu, typografie a výtvarného doprovodu a užití autorského písma. Volně psaná jména a názvy často doplňuje křehkými kresbičkami nebo barevnými plochami a tvary. Pro každý úkol hledá zvláštní řešení.

Za půl století upravil a vyzdobil přes tisíc knih a navrhl podobu několika edičních řad. Za svoji nejzdařilejší knihu považuje Pana Teste (Odeon, 1971) od Paula Valéryho, o které před lety zapochyboval, "jestli se to dá vůbec ilustrovat".

Kromě ní byly na výstavě zastoupeny ukázkami i další důležité práce – ilustrace, návrhy obálek, jejich nátisky i konečné realizace, kresby. K volnému nahlédnutí bylo i několik knížek. Pozorní návštěvníci brzy zjistili, že knihy Václava Bláhy znají, aniž si to uvědomují. Staly se součástí naší kulturní paměti.


Přehled výstav →