Hero

Darování ze závěti

Existuje mnoho důvodů, proč lidé zvažují darování ze závěti neziskové organizaci:

  • Podpora něčeho, čemu věříte: Darováním ze závěti můžete zajistit, že vaše peníze nebo majetek budou použity k podpoře organizace, kterou jste v průběhu svého života podporovali. Tato pomoc může pokračovat i po vaší smrti a pomáhat dalším generacím.
  • Daňové výhody: Darování ze závěti daňově může být výhodné. Dědicové mohou například dostat daňové odpočty nebo snížení daňového zatížení díky darování na charitu.
  • Omezení sporů mezi dědici: Hrozí spory mezi dědici? Darování ze závěti na charitu
  • pomoci zjednodušit a usnadnit proces dědického řízení.
  • Pomoc zranitelným skupinám: Darováním ze závěti můžete přispět k zlepšení životních podmínek seniorů.

Občanský zákoník, § 460-487, pamatuje na právo každého z nás se rozhodnout, jak bude naloženo s naším majetkem. Můžeme obdarovat kohokoliv, kdo je nám blízký. Ve světě je zcela běžné, že mezi poslední přání patří podpora dobročinné aktivity. Obdarované neziskové organizace tak mohou dlouhodobě měnit svět k lepšímu.

V Elpidě máme individuální právní poradenství. Objednejte se na studijním oddělení 272 701 335 a domluvte si termín. Naše právnička s vámi pečlivě projde veškeré náležitosti a připraví vám podklad pro notáře.

Zpravidla v období od poloviny září do poloviny října probíhá Měsíc dobročinné závěti. Pokud se rozhodnete podpořit ze závěti nějakou dobročinnou organizaci, Nadace Via vám uhradí poplatek za notáře.

Související odkazy