Knihy se těžko vystavují

Cyklus Knihy se těžko vystavují postupně představuje českou poválečnou knižní grafiku. Cílem cyklu není jen představit tvorbu výjimečných výtvarníků, ale i narušovat většinové vnímání, které nepovažuje knihu za víc, než za poněkud konzervativní nosič textové a nebo obrazové informace. Knihu ale netvoří jen příběh nebo ilustrace, je to komplexní dílo užitého umění, jehož každá součást má značný vliv na to, jak bude čtenář vnímat slova,která autor napsal.

Přední a zadní strana obálky, vazba, předsádka, patitul, titulní list, typ písma a jeho velikost nebo proklad, nadpisy a dělení kapitol, druh a gramáž papíru, šířka a výška sazebního zrcadla, paginace, dokonce i prázdné nepotištěné místo – to všechno utváří v knize atmosféru, pod jejímž vlivem text vnímáme. Dvě diametrálně jiná vydání stejného textu jsou dvě různé knihy, dva odlišné zážitky. Výstavy pořádá Elpida ve spolupráci s Archivem výtvarného umění pod vedením kurátora Martina Hůly.