O nás

Pomáháme seniorům zůstat samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.

Realizujeme dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů. Provozujeme dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory z celé Prahy, bezplatnou telefonickou Linku seniorů 800 200 007, vydáváme časopis Vital, založili jsme značku Ponožky od babičky, pořádáme OLD's COOL festival, výstavy, workshopy a mnohé další.

Historie

2002

 • Společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. zakládá Nadační fond Elpida.

 • Vzniká projekt Zlatý podzim s Elpidou. Cílem je zapojit seniory do aktivního života organizováním společných akcí, informovat je, vzdělávat, a zároveň vytvořit komunitu lidí, která se stane jejich zázemím a oporou.

 • V listopadu seniorům na bezplatném telefonním čísle 800 200 007 začíná sloužit Linka seniorů. V provozu je každý všední den od 17 do 19 hodin a je nabízena jako linka informační.

2003

 • Zlatý podzim s Elpidou svými aktivitami poukázal na nutnost zlepšit postavení seniorů v naší společnosti a mezigenerační vztahy.

 • Začínáme vydávat internetové Zlaté listy.

 • Linka seniorů rozšiřuje provoz na 9–11 a 17–19 hodin každý všední den. Praxe ukazuje, že tím nejdůležitějším nejsou pro seniory informace, ale důvěrný prostor, kde se mohou podělit o své starosti a trápení, někdy i radosti.

 • Od května začínáme v Praze učit seniory pracovat na počítači v pronajaté internetové kavárně. Počítačové kurzy dostaly jméno Školička internetu pro seniory. Další začínají v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem.

2004

 • Školička internetu pro seniory se podílí na projektu sdružení Tereza “Internet spojuje generace”. Na deseti vybraných základních a středních školách studenti proškolili 470 seniorů. Vydáváme výuková skripta Školička internetu pro seniory.

 • Zlatá linka se stává linkou důvěry a krizové intervence. V porovnání s rokem 2003 došlo v roce 2004 k rapidnímu nárůstu počtu hovorů. Na podzim roku 2004 se k telefonické službě přidala možnost kontaktovat Zlatou linku prostřednictvím e-mailu zlatalinka@elpida.cz či formuláře uvedeného na webových stránkách www.elpida.cz.

2005

 • Získáváme akreditaci České asociace pracovníků linek důvěry, jednu z prvních, která byla v České republice udělena.

 • Se sloganem Generace seniorů komunikuje v lednu otevíráme vlastní kamennou Školičku internetu v Limuzské ulici na Praze 10. Mladí lektoři seniory seznamují se základy práce s počítačem, internetem a s elektronickou poštou, učí je orientovat se v systému Windows a používání textového editoru. Tyto dovednosti již senioři nevstřebávali po internetových kavárnách jako doposud, ale konečně dostali možnost navštěvovat svou vlastní školu internetu.

2006

 • Linka se usazuje jako stabilní a odborníky i laiky pozitivně vnímaná služba seniorům. Má své pevné místo v síti psychosociálních služeb.

 • Velmi důležitou akcí v únoru 2006 s celospolečenským dopadem byla bezesporu účast NFE a Zlaté linky v kampani „Násilí ne!“.

 • Zlaté listy Elpida se přetransformovaly do časopisu Elán Plus. S názvem se změnil formát a koncepce časopisu. Periodicita časopisu byla nastavena jako dvouměsíční s tím, že každý měsíc vyjde v internetové verzi.

2007

 • Projekt, který dosud zastřešoval nadační fond Elpida, přechází v říjnu pod nově vzniklou obecně prospěšnou společnost Elpida plus, o.p.s. Ve Školičce začínáme učit jazyky a pro absolventy jsou v nabídce pokračovací kurzy spojené s relaxačním pobytem v přírodě.

 • Linka seniorů se stává registrovanou sociální službou podle § 55 zmíněného zákona – telefonická krizová pomoc. Kromě zřizovatele se na financování linky podílí také Magistrát hlavního města Prahy. Linka na podzim oslavuje pětileté výročí své existence.

 • V prosinci vydáváme první číslo čtvrtletníku Vital plus - časopisu, který pomáhá seniorům.

2008

 • Na Linku zavolalo 10 186 seniorů. Problematika, se kterou se na Linku obracejí, je již několik let podobná: osamělost, izolovanost, ztráta blízkého člověka.

 • Otevíráme nové kurzy pro pokročilé (např. Digitální fotografie, Práce s notebookem). Kurzy během roku absolvovalo 1361 seniorů. V červnu reagujeme na poptávku seniorů po dalších aktivitách a nabízíme nové vzdělávací a poradenské aktivity. Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. registrujeme novou sociální službu Senior centrum Elpida.

 • Časopis Vital má za sebou první kompletní ročník. Přinášíme rozhovory s H. Illnerovou, M. Jankem, L. Reinerovou, V. Havlem, E. Fučíkovou, I. Medkem, Z. Mahlerem, M. Černou. V říjnu poprvé oslovujeme čtenáře, aby dobrovolně časopis podpořili.

2009

 • Číslo linky v tomto roce vytočilo 16 093 seniorů. Telefonní číslo 800 200 007 se dostalo do všech veřejných telefonních automatů i na SIM karty společnosti O2.

 • Počítačové, jazykové, výtvarné a další kurzy a aktivity absolvovalo v Centru Elpida 2425 seniorů.

 • Spouštíme web časopisu Vital - www. vitalplus.org.

2010

 • Linka má za sebou nejvytíženější rok své existence, celkem se na ni obrátilo 27 225 volajících. Mezi nimi byli nejen senioři, ale stále častěji jejich děti a další pečující.

 • Stěhujeme se z Prahy 10 na Prahu 4. Vydáváme novou učebnici Školička internetu pro seniory. Centrum navštívilo 2 130 seniorů.

 • Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji! - společně s Nadací O2 a mediální agenturou VCCP spouštíme první velkou celospolečenskou kampaň za pozitivní vnímání stáří v ČR.

2011

 • Vedoucí Linky seniorů se stává Alena Krásná. Opět se zvýšil počet volajících, kterým linka pomohla v náročné životní situaci – zavolalo 28 317 lidí.

 • Pod vedením Jana Bartoše se Centrum Elpida stává otevřeným vzdělávacím a kulturním centrem, které nabízí seniorům stále více aktivit. Plynule roste počet absolventů našich kurzů, v roce 2011 je jich 3502. Stoupá zájem o jazykové kurzy a nově kulturní program.

 • Kampaň Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji! má dlouhodobý charakter, v roce 2011 pokračuje benefičním koncertem sboru seniorů Elpida, kapely Please The Trees a Jaromíra 99.

2012

 • Linka seniorů přichází s osvětovou kampaní „Bát se zapomínání?“ o příznacích demence.

 • V Centru Elpida probíhají premiéry přednášek a kurzů nebo , celorepublikový cyklus kurzů finanční gramotnosti pro seniory Peníze ve stáří.

 • Elpida Tour 2011/ 2012 – Sbor Elpida a Please the Trees pokračují v sérii koncertů. Vydáváme CD sboru Elpida a Please the Trees, vznikají společné videoklipy “Píseň” a “Nech vítr”.

 • Elpida zahajuje spolupráci s módním webem Fashionbook.cz, fotografka Bet Orten připravuje Grand Chic editorial s pěti vybranými sboristkami a členy kapely Please the Trees.

2013

 • Zakládáme Antikvariát Elpida a představujeme projekty 10 dkg Bulgakova a Ponožky od babičky.

 • Uvádíme první typografickou výstavu Antikvariátu Elpida a Archivu výtvarného umění z cyklu Knihy se těžko vystavují.

 • Startuje první ročník Refestivalu Old‘s Cool, multižánrového retro festivalu, který vrací na světlo staré dobré věci, které mají hodnotu.

2014

 • Startuje celospolečenská kampaň Kájo, nevolej! s cílem získat prostředky pro rozšíření provozu linky na každý den od 8 do 20 hodin.

 • Elpida je hlavním partnerem projektu filozofa Jana Sokola „Senioři píší Wikipedii“, který si klade za cíl motivovat seniory k psaní a editaci článků.

 • Časopis VITAL si čte více než 60 tisíc lidí a je tak nejčtenější časopis pro seniory v ČR.

 • Druhý ročník Old‘s cool ReFestivalu nabídl pestrý týdenní program.

 • Za finanční podpory Nadace Telefónica vznikl projekt Kup book, díky němuž prodáváme knížky z našeho antikvariátu v 17 pražských a 4 mimopražských kavárnách.

 • Pletařky z projektu Ponožky od babičky za rok zrecyklovaly 80 kilo vlny. Před Vánoci Elpida prodala téměř 500 párů ponožek od 39 pletařek.

2015

 • Provoz Linky seniorů rozšiřujeme na 365 dní v roce, každý den od 8 do 20 hodin včetně víkendů a svátků.

 • Časopis VITAL míří na 850 stánků v celé ČR. S hercem Miroslavem Krobotem točíme promo video na portál HitHit.cz.

 • Vernisáží výstavy fotografií Bet Orten na Náplavce otevíráme třetí ročník festivalu Old´s Cool. Točíme první videa s pletařkami projektu Ponožky od babičky, pořádáme první ponožkářský workshop Hladce obrace.

 • Ředitel Jiří Hrabě prezentuje Elpidu na PechaKucha Night v Plzni.

2016

 • Otevíráme novou pobočku – ELPIDA POINT – v Madridské ulici v Praze 10. Mezi novinkami je i celoroční kurz Sebeobrany pro seniory.

 • Cyklem přednášek o migraci chceme přispět k většímu pochopení fenoménu migrace.

 • I čtvrtý ročník OLD’S COOL 2016 stál za to. Představili jsme výjimečné seniorské osobnosti, vzory i velké životní příběhy, mezigenerační projekty a inspirativní myšlenky.

2017

 • Elpida slaví 15 let.

 • Pracovníci naší Linky seniorů 800 200 007 v roce 2017 zvedli sluchátko celkem 35 214krát. Seniorům pomáhá také internetová a e-mailová poradna nebo přednášky o poruchách paměti a diagnostiky kognitivních funkcí.

 • Linka seniorů pořádá celostátní odbornou konferenci pracovníků krizové intervence s názvem Diference a opakování v Gröbově vile, které se zúčastnili odborníci z celé ČR. Přednášet přijel i švýcarský psychiatr Thomas Reisch, který se v Bernu věnuje sebevraždám a sebevražednému chování.

 • Ve spolupráci s Nadačním fondem Agora 7 otevíráme druhou pražskou pobočku Centra Elpida Přístav 7.

 • Otevíráme kurzy mediální gramotnosti, kde se senioři seznamují s českými médii a jejich vlastníky, s tím, jak vznikají zprávy, jak funguje marketing, co jsou Fake news a jak je poznat.

 • Časopis Vital slaví deset let existence.

 • Festival OLD’S COOL se poprvé koná mimo hranice ČR ve Slovenské Bratislavě. Potěšilo nás, že jsme inspirovali mladé Slováky k založení mezigenerační organizace Zrejme.

 • V projektu Ponožky od babičky napletly babičky ponožkářky rekordních 12 tisíc párů originálních ponožek.

2018

 • Vzniká Desatero demence (10 bodů, které vám pomohou vypořádat se s těžkým onemocněním blízké osoby) a Desatero pečujícího (10 rad, jak zvládnout náročnou péči o své blízké.)

 • V rámci OLD´S COOL 2018 představujeme výstavu na krásné, těžké i intimní téma Matka a dcera. Vydáváme Magazín OLD‘S COOL, který mapuje pět let spolupráce Elpidy s fotografkou Bet Orten a novinářkou a stylistkou Veronikou Ruppert. Všechny výstavy mají jedno společné – hlavními hvězdami jsou senioři a seniorky.

 • Ponožky od babičky mají nový e-shop ponozkyodbabicky.cz, plete už 203 pletařek z celé ČR, 14 tisíc párů prodaných ponožek, 700 párů Ponožek pro lidi bez domova ve spolupráci s Armádou spásy, uspořádali jsme 6 workshopů pletení pro veřejnost v Praze, Olomouci a Košicích.

2019

 • Od MPSV jsme získali ocenění za mimořádný přínos seniorské problematice v České republice.

 • Proběhla druhá celorepubliková konference Diference a opakování — Fenomén opakující se krize v oblasti poskytování krizové pomoci II.

 • Centrum Elpida rozšířilo svůj provoz o komunitní programy financované z fondů EU operačního programu Praha - pól růstu. Do celoročního programu přibyly zejména kulturní pořady, dílny, mezigenerační setkávání, podpůrné skupiny a poradenství.

 • Vydali jsme knihu Jen jsme šli kolem, která je výběrem 15 inspirativních rozhovorů z časopisu VITAL.

 • Založili jsme Botaniculu - malou komunitní zahradu u Přístavu 7. Součástí Botaniculy je odpočinková zóna s herním prostorem na pétanque. Vznikla ve spolupráci Elpidy a NF Agora 7.

 • Vznikl cyklus seminářů Život v době informační, vydali jsme speciální číslo časopisu Vital o dezinformacích a připravili kampaň Neriskuj.

2020

 • Vzniká Elpida do domu - on-line vzdělávací a kulturní program pro seniory. Nově mohou klienti absolvovat oblíbené aktivity z pohodlí svých domovů.

 • Společně s Transitions rozjíždíme nový tříletý projekt Mediální a digitální vzdělávání v městech a obcích prostřednictvím místních organizací a institucí, financovaný z fondů EHP a Norska v programu Active Citizens Fund.

 • Linka seniorů výrazně posiluje provoz a reaguje tak na zvýšený zájem volajících kvůli epidemii koronaviru. Ve spolupráci se Skauty pomáhá i se zajištěním donášky potřebných věcí a s registrací seniorů na očkování.

 • V době pandemie jsme rozeslali více než 5 tisíc čísel časopisu VITAL zdarma do pečovatelských zařízení nebo osamělým seniorům prostřednictvím měst a obcí a jejich terénních pečovatelských služeb.

 • Jednotlivci i firmy zakoupili 2 500 párů Ponožek od babičky, které jsme rozeslali seniorům do pečovatelských domovů. Celkem 380 párů zase zahřálo nohy lidem bez domova.

 • Ve spolupráci s Nadací O2 a portálem Seznam.c jsme spustili kampaň Neriskuj! s Janem Rosákem. abychom seniory lépe vybavili jednoduchými nástroji, podle kterých sami poznají, když se je někdo snaží manipulovat.

2021