Komunitní centrum Elpida

Obr.: kceloga

Elpida, o.p.s. realizuje od 1. 11. 2018 projekt Komunitní centrum Elpida.

Tento projekt je financován z ESF, operačního programu Praha Pól růstu
pod reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000774

Aktuální programovou nabídku Komunitního centra Elpida naleznete zde.

1. průběžnou zprávu o realizaci Komunitního Centra Elpida si můžete pročíst zde.