Bosna a Hercegovina – Zvjezdana Marković
Jak se kotví v Česku

Út 15. 12. 2020, 14:30–16:30

Přednáška | Kultura
Lektor: Zvjezdana Marković
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Zvjezdana Marković je rodačka ze Sarajeva, se svou rodinou přišla do Prahy, podobně jako tisíce dalších lidí z bývalé Jugoslávie, v době občanské války. Vyrůstala v rodině spisovatele a je doktorkou ekonomických věd, vedla vývoj a marketing v jednom z nejúspěšnějších nakladatelství tehdejší Jugoslávie. V Praze se věnuje organizování kulturních akcí, které propojují kultury České republiky a Bosny a Hercegoviny a překládá knihy. Do bosenštiny přeložila dílo rakousko-uherského četníka Františka Valouška Vzpomínky na Bosnu, do češtiny zase román Ranka Risojeviće Bosenský kat.

Zajímá Vás, jaké to je začít život v nové zemi, najít uplatnění ve své původní profesi nebo začínat od začátku? Jak se u nás žije lidem s odlišným kulturním zázemím, jaká byla jejich cesta a první dojmy z nového prostředí, na co si museli zvykat a co je ohromilo? Cyklus autentických setkání a příběhů se koná pravidelně 1x za měsíc vždy v úterý od 14:30–16:30. Setkání jsou zdarma pro klienty Komunitního centra Přístav 7. K návštěvám akcí zdarma stačí jednorázově vyplnit kartu účastníka na recepci. Při každé další účasti na akcích Komunitního centra již stačí pouze podpis na prezenční listině. Kapacita omezena, rezervace nutné.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb

Akce je pořádaná v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7, který je spolufinancován Evropskou unií.