Pomozte nám pomáhat seniorům

Vyberte si libovolný projekt, který chcete podpořit darem. Můžete si vybrat Centrum Elpida, čímž podpoříte provoz centra pro setkávání a vzdělávání seniorů, nebo Linku seniorů, která díky vám pomůže dalším volajícím v nouzi.

Libovolnou částkou můžete podpořit také časopis Vital, aby se dostal i k těm, kteří by si jej sami nemohli koupit, například lidé v domovech pro seniory a pečovatelských zařízení. Podívejte se na přehled všech dárců.

 
 
 


Transparentní účet →

Můžete nám také darovat libovolnou částku převodem na transparentní účet:

283 842 5028 / 5500

Přehled všech dárců najdete na výpisu účtu.

Přihlásili jsme se k etickému kodexu, který je výsledkem diskuze členů Klubu profesionálních fundraiserů a členů Koalice za snadné dárcovství, čímž jsme se přidali k aktu dobrovolné deklarace transparentnosti.

Způsobů, jak nás můžete dále podpořit, je ale více. Máme pro vás 3 tipy:

Kupte si naše Ponožky od babičky, které dávají práci a radost z pocitu užitečnosti více jak 200 pletařkám. Jejich koupí zároveň podpoříte další seniory z Centra Elpida.

Předplaťte sobě, svým (pra)rodičům nebo třeba oblíbené sousedce časopis Vital. Každý nový předplatitel je pro nás významná pomoc.

Budete slavit narozeniny a nechcete dostat dárky, na které se bude prášit? Uspořádajte výzvu, poproste kamarády, ať se zapojí, a společně náš podpořte v tom, co děláme.

Rádi byste pomohli jinak?
Ozvěte se nám, rádi vymyslíme způsob, jak vás zapojit.

DMS Centrum Elpida →

Odesláním DMS na číslo
87 777
podpoříte Centrum Elpida.

DMS ELPIDA 30
DMS ELPIDA 60
DMS ELPIDA 90

Služba je společným projektem Fóra dárců a Asociace poskytovatelů mobilních sítí (APMS). Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Elpida obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

DMS Linka seniorů →

Odesláním DMS na číslo
87 777
podpoříte Linku seniorů.

DMS LINKASENIORU 30
DMS LINKASENIORU 60
DMS LINKASENIORU 90

Služba je společným projektem Fóra dárců a Asociace poskytovatelů mobilních sítí (APMS). Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Elpida obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku (s uvedením účelu daru). Dárce může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižijící základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Fyzické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 1 000 Kč nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2 % daňového základu. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

Právnické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 2 000 Kč. Maximálně je možné odečíst hodnotu darů do výše 5 % daňového základu. Pro získání daňové úlevy od nás potřebujete potvrzení o výši daru, které vám rádi vystavíme.

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za takové služby, vymezené smlouvou o reklamě nebo o spolupráci podle obchodního zákoníku.

Věděli jste, že můžete na internetu nakupovat, jak jste zvyklí (a za kolik jste zvyklí), a přitom nás podpořit v tom, co děláme?

Web GIVT.cz propojuje neziskový sektor s více než 1307 internetovými obchody a jejich zákazníky, kdy jde část obchodní marže na podporu neziskových projektů. Svetr za 629 Kč vás tak stále bude stát 629 Kč, ale navíc podpoříte organizaci částkou 63 Kč.