Správní rada Elpida o. p. s.

Obr.: Chybějící portrét
MUDr. Martina Dosedělová, předsedkyně

Čemu se v současné době věnujete profesně?
Stále setrvávám v medicíně, kombinace anesteziologie a intenzivní medicíny v nemocnici a praktického lékařství v první linii. Vedu malé vlastní ambulantní zdravotnické zařízení.

Jaké jsou Vaše zájmy, volnočasové aktivity?
Mnoho dětí – jejich koníčky jsou moje zájmy, času pro sebe mám pomálu. Ale pokud je, jsou to teď v zimě lyže všech druhů, v létě cestování kamkoli za poznáním.

Co pro vás znamená Elpida a fakt, že se zaměřuje právě na seniory?
Bez nadsázky hodně moc, se seniory jsem v denním styku v ambulanci i v nemocnici a velmi dobře vím, jak důležitá je nejen zdravotní a sociální, ale i společenská a především citová péče o seniory. Elpida je v tomto směru po letech již profesionálem a pro mě je, byť nadálku, srdeční záležitostí.

Obr.: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Významný český internista, kardiolog a kardiofarmakolog. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v roce 1972 a atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství získal v roce 1978, resp. 1981. V letech 1972–1979 pracoval v nemocnici v Hořovicích, v nemocnici v Praze Na Strahově, v nemocnici Oblouková a na poliklinice v Praze 7, poté téměř tři desetiletí působil na II. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze, a od roku 2007 je vědeckým pracovníkem a učitelem Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK v Praze-Vinohradech. Ve své vědecké práci se zaměřil především na problematiku variantní anginy pectoris (kandidátská disertační J. Bultas na východní Jávě práce z roku 1991), němé ischemie myokardu (habilitace z roku 1998) a další témata související s rozvojem moderní farmakoterapie kardiovaskulárních nemocí, zejména ischemické choroby srdeční a kardiovaskulárních postižení při metabolických, zejména lysosomálních chorobách.

Prof. Bultas je členem řady národních i mezinárodních odborných společností, v čele s Českou kardiologickou společností, European Society of Cardiology a International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, a také členem redakčních rad řady odborných časopisů. Na svém kontě má na 400 publikací v předních českých i mezinárodních časopisech s vysokým impakt faktorem, z nichž u více než dvou stovek je prvním autorem. Publikoval též dvě monografie – Variantní angina pectoris a Němá ischemie myokardu – a je spoluautorem nejméně dvaceti domácích monografií a mezinárodní učebnice Lysosomal Storage Diseases.

Obr.: Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Čemu se v současné době věnujete profesně?
Jsem stále profesorem na Lékařské fakultě Karlovy University, čili universitní učitel.

Jaké jsou Vaše zájmy, volnočasové aktivity?
V mládí jsme měl sportovní období, ale s přibývajícím věkem již jsou tyto aktivity utlumeny. Rád se podívám na pěkné obrázky, spíše klasické umění než vyslovenou modernu a rád si poslechnu klasickou hudbu.

Co pro vás znamená Elpida a fakt, že se zaměřuje právě na seniory?
S Elpidou jsme spolupracoval od jejího vzniku, když byly ještě její aktivity značně širší. Zůstal jsme i po soustředění pozornosti na seniory. Sám jsme senior a myslím si že Elpida pomáhá seniorům v začlenění do současné společnosti a odstrranění pocitu izolovanosti a nepotřebnosti, který se u některých seniorů objevuje při přechodu z aktivní pracovní činnosti do penzijního způsobu života. Zejména hodnotím přiblížení modenrích technologií seniorům – zejména počítačových aplikací – které jim zajistí možnost široké komunikace a pochopení aktivit zejména mladé generace.

Obr.: PharmDr. Monika Horníková
PharmDr. Monika Horníková, čestná členka správní rady

Předsedkyně správní rady NF GSK, generální ředitelka divize Pharmaceuticals společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o.

Monika Horníková vystudovala farmaceutickou fakultu University Komenského v Bratislavě. Po čtyřech letech práce v Národním onkologickém ústavu v Bratislavě působí od roku 1992 ve farmaceutickém průmyslu. V roce 1995 byla pověřena vedením pobočky společnosti GlaxoWellcome na Slovensku. Po fúzi společnosti GlaxoWellcome se společností SmithKline Beecham v roce 2001 byla jmenována generální ředitelkou nově vzniklé společnosti GlaxoSmithKline. V roce 2006 byla pověřena také řízením poboček společnosti v Lotyšsku a Estonsku. V letech 2003-2007 působila jako předsedkyně Slovenské asociace farmaceutických společností (SAFS).

V roce 2007 byla jmenována generální ředitelkou divize Pharmaceuticals společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o. v České republice a je též zodpovědná za vedení Onkologické divize společnosti GlaxoSmithkline pro střední Evropu. V prosinci 2010 byla zvolena předsedkyní Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Je také členkou dozorčí rady Českého zdravotnického fóra, o.p.s., a čestnou členkou správní rady Elpidy, o.p.s.

Obr.: S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká
S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká

Čemu se v současné době věnujete profesně?
Posledních deset let pracuji ve vedení Domova sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích, které je zdravotnickým zařízením i poskytovatelem sociálních služeb pro seniory. Náš Domov dokazuje, že prožívání stáří může být pokojné a šťastné, když je člověku věnovaná péče, kterou potřebuje a kterou si zaslouží.

Jaké jsou Vaše zájmy, volnočasové aktivity?
Po pravdě už celá léta nevím, co je "volný\“ čas… V mimopracovních chvílích se snažím čerpat sílu, ztišení a zklidnění především v tichu a v modlitbě, s knihou nebo v prostředí kostela nebo přírody. Osobní zájmy musí počkat až třeba na důchod ;-) , ale není mi to vůbec líto. Z krásných výsledků náročné práce, především ze spokojených tváří našich svěřených, si vytahuji vždycky novou posilu a motivaci dávat této službě všechen čas a všechny síly.

Co pro vás znamená Elpida a fakt, že se zaměřuje právě na seniory?
Elpida pro mě znamená možnost spolupráce se zajímavými lidmi, kteří jsou zaměřeni na službu seniorům, vzájemná výměna a obohacení jejich zkušenostmi.

Obr.: Mgr. Jaroslav Hořejší
Mgr. Jaroslav Hořejší

Čemu se v současné době věnujete profesně?
Právě nedávno jsem se po čtyřech dekádách aktivního působení v oblasti medicínské publicistiky (naposledy v letech 2000-2010 jako ředitel a šéfredaktor nakladatelství Medical Tribune) rozhodl stát se seniorem. Respektive donutil mě k tomu běh času, nebo ten mi navršil plných 63 let. Nicméně kupodivu i v důchodu se věnuji aktivnímu působení v oblasti medicínské publicistiky a tak píšu, čtu, píšu, čtu a píšu.

Jaké jsou Vaše zájmy, volnočasové aktivity?
Píšu, čtu, píšu, čtu a píšu. Kromě toho se snažím maximálně věnovat svým vnoučatům a také aktivitám kolem domu u Slavonic, který dokončuji a kde hodlám žít.

Co pro vás znamená Elpida a fakt, že se zaměřuje právě na seniory?
Elpida je pro mne příkladem toho, co vše se dá zvládnout, když se „ruka k ruce vine.“ A návštěvníci jejích aktivit – kolegové senioři – příkladem toho, že opravdovým uměním není být mladý ve dvaceti či třiceti, nýbrž v sedmdesáti či osmdesáti.

Obr.: PhDr. Marie Hakenová
PhDr. Marie Hakenová

Čemu se v současné době věnujete profesně?
V současné době pracuji jako zastupitelka městské části Praha 5. Do mé kompetence patří především oblast kultury. Prostřednictvím různých akcí se snažíme pro kulturu zapálit zejména mladé lidi. V zimních měsících například tradičně pořádáme společné vystoupení mladých hudebních talentů s Pražskou komorní filharmonií, v galerii Portheimka po celý rok představujeme díla výtvarníků všech generací. Letos se mohou návštěvníci těšit na Jiřího Trnku, Josefa Ladu, Danu Kyndrovou či karikaturistu Michaela Marčáka.

V rámci městské části působím též v sociálním výboru a v komisi pro styk s veřejností. Oba tyto orgány řeší právní i sociální problémy občanů. Musím říci, že mne již mnohokrát zarazilo, za jakých finančních i společenských podmínek musejí senioři či maminky samoživitelky přežívat.

Jaké jsou Vaše zájmy, volnočasové aktivity?
Volného času mi momentálně mnoho nezbývá. Každý den dostávám několik pozvánek na zajímavé kulturní akce. Vybrat si mezi nimi bývá těžké. Snažím se tak alespoň navštěvovat představení ve Zlaté kapličce či ve Státní opeře. Sleduji také vystoupení studentů hudebních i tanečních škol. S mým mužem – výtvarníkem rádi navštěvujeme různé výstavy. Zbyde-li mi alespoň chvilka času, ráda si přečtu nějakou dobrou knihu, poslechnu si klasické i nově vznikající nahrávky hudebních děl.

Co pro vás znamená Elpida a fakt, že se zaměřuje právě na seniory?
Jsem přesvědčena o tom, že postarat se o staré lidi je naší povinností. Vždyť to byli právě oni, kteří vychovali další generace. Máme jim co oplácet. Myslím, že je potřeba seniorům ukázat, že jejich život má ještě smysl. Na Elpidě pak zejména oceňuji její snahu o vtažení seniorů do současného moderního světa, a to ať prostřednictvím kurzů práce na počítači , výuky jazyků, pohybových cvičení pro seniory, nebo pořádáním společenských setkání. Práce Elpidy má smysl.


Dozorčí rada Elpida o. p. s.

Mgr. Jiří Slavíček
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček
Mgr. Roman Šperker