Čím více informací máme, tím hůř se v nich orientujeme. Jsme zmatení. Jak se ve světě médií vyznat? Čemu je možné věřit?

Poslední prezidentské volby obnažily nemilý fenomén: lživé a zkreslené zprávy, které chodí do e-mailových schránek seniorům. A ti je šíří dál… To je ale jen špička ledovce. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy neexistoval rozvinutý mediální trh. Dnešní doba klade mnohem větší nároky na kritický přístup, a právě senioři mohou podléhat tlaku médií – nezřídka se stávají cílem manipulace nebo propadají informačnímu pesimismu a konspiračním teoriím. Problematiku shrnuje Tomáš Pika pro Hlídacího psa, projekt Ústavu nezávislé žurnalistiky.

Elpida se tématu již delší dobu intenzivně věnuje a ve spolupráci s organizací Transitions a za podpory Nadace O2 vytvořila ucelený program.

~ přečtěte si tiskovou zprávu ~

1 – Manuál důvěryhodnosti

Motivací, proč v médiích lhát a manipulovat je hodně. Co ale s tím? Není třeba zoufat a myslet si, že nelze nikomu a ničemu věřit. Vytvořili jsme seznam klíčových kritérii, která vám pomohou se zorientovat v případě, že narazíte na zprávu, o jejíž věrohodnosti máte pochyby. Seriózní zdroj by jich měl naplňovat co nejvíce. Manuál si může kdykoli stáhnout a vytisknout, a mít ho ho tak neustále při ruce. STÁHNOUT manuál důvěryhodnosti

2 – Kurz Život v době informační

Cílem cyklu seminářů, které se konají v Centru Elpida, je seznámit seniorky a seniory se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda.

✣ Exkurze do ČT
✣ Jak se rodí zprávy?
✣ Novinář je také člověk (beseda s...)
✣ Reklama a manipulace
✣ Fake news
✣ Televize a rozhlas
✣ Věříme fotografii
✣ Lapeni v sítí aneb bezpečnost na internetu
✣ Dějiny tištěných médií
✣ Dějiny televize a rozhlasu
✣ Dobromysl novinařiny

3 – Cyklus přednášek, lekcí a setkání v různých koutech ČR

Důraz klademe na osobní setkávání za účasti zajímavých hostů po celé České republice. Z desítek realizovaných akcí zpracováváme zkušenosti pro metodiku tak, abychom pomohli místním aktérům – knihovníkům, klubům a neformálním skupinám – začlenit toto téma do jejich běžných vzdělávacích a kulturně-společenských aktivit. To vše za využití mezigeneračního propojení a zapojení studentů žurnalistiky i dalších oborů. Díky spolupráci s TOL se od začátku roku konalo 26 přednášek v regionech po celém Česku. Do konce října je jich naplánováno dalších 10.

4 – Speciální výtisk VITALu

Tématu tzv. fake news se věnuje celé číslo časopisu VITAL, který Elpida vydává už 12 let. Věnovali jsme se v něm například těmto tématům:

✣ Obchodníci se strachem a nenávistí. Kdo jsou a jaká je jejich motivace?
✣ Svět blízko, svět daleko. Jak porozumět dění ve světě, se kterým nemáme přímou zkušenost?
✣ Digitální zdraví. Jak nebýt frustrovaný?
✣ Obchod s pozorností. Jak média působí na naše emoce?
✣ Ví vůbec čeští novináři co tíži obyvatele?

Speciální vydání VITALu vyšlo v červnu. Objednejte si ho.

5 – Záznam debaty

Podívejte se na záznam debaty Věřte nevěřte, kterou jsme pořádali v září 2018 v Praze. Na téma mainstreamu diskutovali Apolena Rychlíková, Robert Čásenský, Janek Rubeš a Jaroslav Valůch. Debaty se uskutečnily také v Brně, Olomouci, Bratislavě a v Košicích.

6 – workshop a metodické setkání

V uplynulém roce jsme ve spolupráci s Transitions uspořádali po celém Česku desítky vzdělávacích setkání o médiích a důvěře v informační zdroje. Do těchto aktivit se zapojila (nebo o tom uvažuje) řada institucí, které pracují se seniory. V červnu 2019 se konal workshop a metodické setkání, na kterém jsme rekapitulovali, co se již stalo, a destilovali nápady, které zrealizujeme dál. Hostem by i Josef Šlerka ze Studia nových médií (StuNoMe) a Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který uvedl na pravou míru mýty o fake news. Na desítkách příkladů demonstroval, proč je čtení informací tak složité. (Připomněl například Loftus & Palmer experiment, jehož cílem bylo zjistit, jak moc jsme schopni ovlivnit vzpomínky vhodně zvolenou otázkou, aby názroně ukázal, jak mohou příznakové prostředky ovlivnit naše hodnocení.)

Kdo za projekty stojí?

Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační Old's Cool festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.

Transitions je mediální nezisková společnost, která aktivně podporuje nezávislost médií. Svou mnohaletou zkušenost s podporou kvalitní nezávislé žurnalistiky v různých koutech světa se rozhodla zaměřit na podporu českých seniorů. S Elpidou proto spolupracuje na sérii vzdělávacích akcí v městech a obcích, jejichž smyslem je ukazovat způsoby, jak se v současném informačním šumu zorientovat.