VĚŘTE NEVĚŘTE

Čím více informací máme, tím hůř se v nich orientujeme. Jsme zmatení. Jak se ve světě médií vyznat? Čemu je možné věřit?


Poslední prezidentské volby obnažily nemilý fenomén: lživé a zkreslené zprávy, které chodí do e-mailových schránek seniorům. A ti je šíří dál… To je ale jen špička ledovce. Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy neexistoval rozvinutý mediální trh. Dnešní doba klade mnohem větší nároky na kritický přístup, a právě senioři mohou podléhat tlaku médií – nezřídka se stávají cílem manipulace nebo propadají informačnímu pesimismu a konspiračním teoriím. Problematiku shrnuje Tomáš Pika pro Hlídacího psa, projekt Ústavu nezávislé žurnalistiky.


Elpida se tématu již delší dobu intenzivně věnuje a ve spolupráci s organizací Transitions a za podpory Nadace O2 vytvořila ucelený program.


~ přečtěte si tiskovou zprávu ~


1 – Manuál důvěryhodnosti


Motivací, proč v médiích lhát a manipulovat je hodně. Co ale s tím? Není třeba zoufat a myslet si, že nelze nikomu a ničemu věřit. Vytvořili jsme seznam klíčových kritérii, která vám pomohou se zorientovat v případě, že narazíte na zprávu, o jejíž věrohodnosti máte pochyby. Seriózní zdroj by jich měl naplňovat co nejvíce. Manuál si může kdykoli stáhnout a vytisknout, a mít ho ho tak neustále při ruce. STÁHNOUT manuál důvěryhodnosti


2 – Kurz Život v době informační


Cílem cyklu seminářů, které se konají v Centru Elpida, je seznámit seniorky a seniory se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách jako jsou svoboda slova či státní propaganda.


✣ Exkurze do ČT
✣ Jak se rodí zprávy?
✣ Novinář je také člověk (beseda s...)
✣ Reklama a manipulace
✣ Fake news
✣ Televize a rozhlas
✣ Věříme fotografii
✣ Lapeni v sítí aneb bezpečnost na internetu
✣ Dějiny tištěných médií
✣ Dějiny televize a rozhlasu
✣ Dobromysl novinařiny


3 – Cyklus přednášek, lekcí a setkání v různých koutech ČR


Důraz klademe na osobní setkávání za účasti zajímavých hostů po celé České republice. Z desítek realizovaných akcí zpracováváme zkušenosti pro metodiku tak, abychom pomohli místním aktérům – knihovníkům, klubům a neformálním skupinám – začlenit toto téma do jejich běžných vzdělávacích a kulturně-společenských aktivit. To vše za využití mezigeneračního propojení a zapojení studentů žurnalistiky i dalších oborů. Díky spolupráci s TOL se od začátku roku konalo 26 přednášek v regionech po celém Česku. Do konce října je jich naplánováno dalších 10.


4 – Speciální výtisk VITALu


Tématu tzv. fake news se věnuje celé číslo časopisu VITAL, který Elpida vydává už 12 let. Věnovali jsme se v něm například těmto tématům:

✣ Obchodníci se strachem a nenávistí. Kdo jsou a jaká je jejich motivace?
✣ Svět blízko, svět daleko. Jak porozumět dění ve světě, se kterým nemáme přímou zkušenost?
✣ Digitální zdraví. Jak nebýt frustrovaný?
✣ Obchod s pozorností. Jak média působí na naše emoce?
✣ Ví vůbec čeští novináři co tíži obyvatele?


Speciální vydání VITALu vyšlo v červnu. Objednejte si ho.


5 – Záznam debaty


Podívejte se na záznam debaty Věřte nevěřte, kterou jsme pořádali v září 2018 v Praze. Na téma mainstreamu diskutovali Apolena Rychlíková, Robert Čásenský, Janek Rubeš a Jaroslav Valůch. Debaty se uskutečnily také v Brně, Olomouci, Bratislavě a v Košicích.


6 – workshop a metodické setkání


V uplynulém roce jsme ve spolupráci s Transitions uspořádali po celém Česku desítky vzdělávacích setkání o médiích a důvěře v informační zdroje. Do těchto aktivit se zapojila (nebo o tom uvažuje) řada institucí, které pracují se seniory. V červnu 2019 se konal workshop a metodické setkání, na kterém jsme rekapitulovali, co se již stalo, a destilovali nápady, které zrealizujeme dál. Hostem by i Josef Šlerka ze Studia nových médií (StuNoMe) a Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který uvedl na pravou míru mýty o fake news. Na desítkách příkladů demonstroval, proč je čtení informací tak složité. (Připomněl například Loftus & Palmer experiment, jehož cílem bylo zjistit, jak moc jsme schopni ovlivnit vzpomínky vhodně zvolenou otázkou, aby názroně ukázal, jak mohou příznakové prostředky ovlivnit naše hodnocení.)


Obr.: Věřte nevěřte


Kdo za projekty stojí?


Elpida znamená řecky naděje. Je to ale také jméno organizace, která pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V duchu motta Old’s Cool mění Elpida pohled na stáří – provozuje vzdělávací a kulturní Centrum Elpida pro seniory z celé Prahy a krizovou Linku seniorů, založila značku Ponožky od babičky, vydává časopis VITAL, pořádá mezigenerační Old's Cool festival. Zkrátka se snaží, aby čeští senioři vedli plnohodnotný & veselý život.


Transitions je mediální nezisková společnost, která aktivně podporuje nezávislost médií. Svou mnohaletou zkušenost s podporou kvalitní nezávislé žurnalistiky v různých koutech světa se rozhodla zaměřit na podporu českých seniorů. S Elpidou proto spolupracuje na sérii vzdělávacích akcí v městech a obcích, jejichž smyslem je ukazovat způsoby, jak se v současném informačním šumu zorientovat.